Silivri Facebook
banner88

MECLİSTE OYBİRLİĞİ GÜNÜ...

OCAK MECLİSİ KARARA BAĞLANDI

Silivri Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nın II. Birleşiminin I. Oturumu’nda görüşülen gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

 

Silivri Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nın II. Birleşiminin I. Oturumu, 11 Ocak 2013 Cuma Günü saat 14.30’da Silivri Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Görüşülen 6 gündem maddesi de oy birliğiyle karara bağlandı.

 

-Gündemin 1.maddesinde görüşülen Belediyemizde 2013 yılında sözleşmeli personel çalıştırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetvelleri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan 2010 yılı adrese dayalı nüfus sayımında belirlenen nüfuslara uygun olarak yeniden düzenlenmiş ve 27.11.2011 tarih ve 28125 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olup Belediye Meclisinin 01.11.2010 tarih ve 130 sayılı kararı ile de onaylanmış bulunan 53 adet boş bulunan teknik hizmetleri, 8 adet boş bulunan sağlık hizmetleri, 3 adet boş bulunan Avukatlık hizmetleri ve 2 adet boş bulunan Genel İdare Hizmetleri kadro unvanlarına karşılık gösterilerek Tam Zamanlı İş sözleşmesi yapılmak suretiyle sözleşme yapılması ve 2013 yılı için Maliye Bakanlığınca açıklanan tavan ücretlerden olmak üzere ücretlerinin ve ek ödeme oran tutarlarının ödenmesi; yüce meclise arz olunur.” Gündem maddesi oy birliği ile karara bağlandı.

 

-2. Gündem maddesinde görüşülen Belediyemize İlk Defa Atanan Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik ile ilgili Hukuk Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (m) bendinde “Belediye Tarafından Çıkarılacak Yönetmelikleri Kabul Etmek” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm göz önünde bulundurularak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün hazırlamış olduğu  “Silivri Belediye Başkanlığına İlk Defa Atanan Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik” komisyonumuzca da uygun görülmüştür.” Gündemin 2. Maddesi de oy birliğiyle karara bağlandı.

 

-Silivri ilçesi, Kurfallı Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşüldüğü 3. Gündem maddesinin İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “14.03.2009 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren Silivri İlçesi, Kurfallı Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 97.25 hektarlık bölümünü kapsayan ve Meri Nazım İmar Planı kararı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanmış ‘Silivri İlçesi, Kurfallı Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’ incelenmiş olup, komisyonumuzca uygun görülmüştür.” 3. gündem maddesi de oy birliğiyle karara bağlandı.

 

-Gündemin 4. Maddesinde görüşülen Silivri Merkez Kentsel Sit Alanı ve Selymbria Antik Kenti Nekropolü III. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “16.04.2012 onay tarihli Silivri Merkez Kentsel Sit Alanı-Selymbria Antik Kenti Nekropolü III. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kararı ile, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanmış “Silivri Merkez Kentsel Sit Alanı ile Selymbria Antik Kenti Nekropolü III. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” incelenmiş olup, komisyonumuzca uygun görülmüştür.” Gündem maddesi oy birliği ile karara bağlandı.

 

-5. Gündem maddesinde görüşülen Belediyemizde görevli memur personelin sendika sözleşmesi yapılması ile sözleşmeyi imzalamaya Belediye Başkanı Özcan Işıklar’a yetki verilmesi ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Sonuç olarak çalışma hayatımızda tüm çalışanların adil ve insan hak ve onuruna yaraşır bir şekilde evrensel standartlara ulaşması için gerekli düzenlemeler iç hukukumuzda da yapılmaktadır. Bu düzenlemelere dayanılarak memurlarımızın üyesi bulunduğu yetkili sendika ile toplu sözleşme görüşmesi yapması ve toplu iş sözleşmesini imzalaması için belediye başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.” 5. gündem maddesi oy birliğiyle karara bağlandı.

 

-Belediyemiz mülkiyetindeki Alipaşa Mahallesi, 6642 parseldeki taşınmazın satışının görüşüldüğü 6. Gündem maddesinin Plan Bütçe ve İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri Belediye Meclisi’nin 07.01.2013 tarihli toplantısında, Plan Bütçe ve İmar Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Alipaşa Mahallesi 6642 Parselde kayıtlı toplam 1.016,82 m2’lik taşınmazın üzerindeki, Belediye Meclisinin 06.08.2010 tarih, 99 sayılı kararı ile Toprak Tahlil Laboratuvarı yapılmak üzere, Ziraat Odası Başkanlığı adına yapılan tahsisin kaldırılarak, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca, satışından elde edilecek gelirin Belediye Hizmetlerinin yapılmasında kullanılmak üzere satışının yapılması, yine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 34. maddesinin (g) bendi uyarınca, satış işleminin yapılması için Encümene yetki verilmesi hususu oy birliği ile uygun görülmüştür.” Son gündem maddesi de oy birliğiyle karara bağlandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol