Silivri Facebook
banner84
banner43

SİAD DSP'yi dinledi

Silivri İş Adamları Derneği, geçtiğimiz ünlerde Demokrat Parti Silivri Örgütü ile bir araya geldi. Silivri Klassis Otel’de gerçekleşen toplantıda DSP Belediye Başkan Adayı Nursafa Pandar, Silivri ile ilgili çalışmalarını anlattı. Pandar çalışmalarını şu şekilde sıraladı;

1-)Sanayi,Turizm ve Tarım dengesinin kurulması yönünde planlamanın yapılarak hayata geçirilmesi sağlanacak.Temmuz 2004 yılında onaylanan Silivri’nin 1\ 25000 ölçekli nazım imar planlarının aradan 4,5yıl geçtikten sonra büyük oranda değiştirilmesi,ana plan kararlarının terk edilmesinin nedeni hazırlanan nazım imar planlarının dengesizliğidir. Bu durumda kamu kaynakları ile birlikte önemli zaman kaybına uğramış bulunuyoruz.İleriyi gören nitelikli yönetim ve kadrolara ihtiyaç olduğu açıktır.
2-)Sanayi alanlarının son planlardan kaldırılmasına karşıyız. Bu konuda gerekli girişimleri yapacağız.Silivri sanayi alanının planlardan tamamen kaldırılmasının çok büyük bir hata olduğunu ,sanayici ve çalışanların bundan mağdur olacağını ve bu durumun işsizliği arttırıcı etkileri olacağını düşünüyoruz .,bu nedenle buna karşıyız . Unutmamalıyız ki 90’lı yıllara kadar ve kısmen de günümüz de, köy kenarlarında ve kapatılan beldelerimizde bulunan tesis ve işletmeler uzun yıllar işsizliğe çare olmuştur. Silivri de sanayinin gerekliliği yadsınamaz.
3-)Enerji sorununun çözümü konusunda belediye tarafından şirket kurularak,rüzgârdan elektrik enerjisi üretmeyi sağlayıp rüzgar gülü çiftlikleri kurarak kaynak sağlayacağız. Bunların üretimini de Silivri de gerçekleştirerek küçük sanayi esnafımıza iş imkanı sağlayarak ucuz elektrik elde edeceğiz.Sanayiciye destek amacı ile sanayi sitesi içerisinde uygun olan noktalarda rüzgâr gülü yapımına imkan verecek imar lejantını getireceğiz. Yakın bir gelecekte Elektrik firmalarının özelleşmesi dolayısı ile sokak aydınlatmaları belediyenin fatura yükünü arttıracaktır.Günışığı enerjisinden yaralanmak amacıyla güneş panelleri ile donatılmış elektrik direklerini şehir içinde olduğu gibi sanayi bölgesinde de kullanacağız.
4-)Sanayicimizin ruhsat sıkıntılarının giderilmesi için birinci olarak çevre köylerde bulunan sanayi tesislerinin imara alınması doğrultusunda gerekli çalışmaları yaparak öncülük edeceğiz.,çünkü bu tesislerin olduğu yerler tarım kullanımından çıkmıştır ve ekonomiye fayda sağlamaktadır. İkinci olarak yerleşik sanayicilerimizin ve yeni fabrika kuracakların., arsalarımızın genellikle meyilli olması ve yollarla olan yükseklik farklarından dolayı bodrum katları kullanışlı hale gelmektedir,bu konuda ruhsatla ilgili sıkıntı yaşayan sanayicilerimizin., imar yönetmeliğine ve plan notlarına getirilecek ilave kararlarla problemini çözeceğiz.
5-)Sanayi altyapı sorunlarının çözümünde ise yapılmış ve yapılmakta olan fabrikaların bulundukları yolların iyileştirilerek kaldırım ve ışıklandırmaları ile ağaçlandırma çalışmaları tamamlanacaktır.
6-)Sanayi alanında yapılacak fabrikalarda tarıma dayalı sanayi ile bacasız sanayinin bölgemize gelmesine yönelik tanıtım faaliyetlerine hız vereceğiz.
Tarıma dayalı fabrikaların kurulmasını özendireceğiz.
7-)Fuarcılık konusunda 1989 yılında Silivri toplu konutlarının bulunduğu bölgedeki imar planlarından bu alan kaldırılmış olup bugüne kadar tesis edilememiştir.Fuar alanı olarak Selimpaşa’nın sanayi bölgesi İstanbul’a yakınlığı bakımından daha uygun ve işlevseldir.Kınalı mevkiine doğru gidildikçe işlevsel olmaktan çıkmaktadır.Konunun ihmali önemli kayıplara sebep olmuştur.İşsizliğin azalmasına ve bölgenin canlanmasına çok önemli katkıları olacaktır.
8-)Ulaşımı rahatlatması ve gürültü kirliliğini önlemek amacıyla yük ve nakliye taşıtlarının şehir dışından geçmesini sağlayacak bir çevre yolu planlanarak yapımına başlanacaktır.Takribi 6 km uzunluğunda olan yolun kamu eline geçmesi dolayısıyla elde edilecek kamusal fayda yaklaşık 30 milyon TL’dir.
10-)Silivri bölgesi çok önemli çevresel değerleri de bünyesinde barındırmakta_
dır. Bunları özetle tuzla deresi ve tuzla merası,kula deresi havzası,Silivri ormanları ve sahilimiz olarak sayabiliriz.Uygulamada tuzla merası ve deresinin ıslahı ile geniş çaplı bir yeşil alan elde ederek halkımıza kazandıra_
cağız kula deresi civarının da turizme kazandırılması için gerekli çalışmaları başlatacağız.

11-)Sahil şeridinde düzenlemeye gidilerek sahil bandında yeşil ve kullanılabilir alanlar büyütülecek Boşnak bahçe mevkiine kadar olan kısımda geniş çaplı düzenleme yapılacaktır.Yine bu bölgenin üstünde kale parkı ile araştırma hastanesi arasındaki alan kullanıma açılacaktır.Kale parkının sağ tarafında binaların kamuya terk ettikleri 20 mt. Genişliğindeki kısım halkımızın kullanımına açılacaktır.Boşnak bahçedeki üst kısım ile sahil arasında asansör yapılacaktır.
12-)Silivri’de islahı gerektiren bazı bölgelerde mülk sahibi vatandaşlarında görüşü alınarak ve projeye katılımı sağlanarak kentsel dönüşüm uygulamasının başlatacağız.
13-)Silivri’de yeni Üniversitelerin kurulmasına yönelik plan çalışmalarını yürüteceğiz., bölgemize gelmelerini sağlayacak girişimleri yapacağız.Mevcut kurulu Üniversitelerimiz ile sanayi eşgüdümünün sağlanarak yeni projeler üretilmesine, teknolojinin gelişmesine imkan vereceğiz.
14-)İstanbul ile olan toplu ulaşıma çözüm olarak Prof.dr.Ahmet Vefik ALP’ in
“Monoray projesi”uygulamaya geçirilecek,havadan ulaşım sağlayan bu proje sayesinde aşağıdaki trafik akışı hiç kesintiye uğramayacak,ekonomik ve çevreci ulaşım kazandırılacaktır.
15-)İmar planları yapılırken plan bütünlüğü göz önünde bulundurularak yapılacak.Bu sayede birinde imar izni var yanındakinde yok konusu kapanacak,mağduriyetlerin önüne geçilecektir.Toplu konut alanları tesis edilirken iş imkanları ve toplu konut dengesi gözetilerek yapılaşma sürdürülecektir.Gerek duyulduğunda toplu konut kooperatifleri teşvik edilecektir.
16-)Turizm alanlarında geç kalmış yatırımların yapılabilmesi için ilçemizde Boşnak bahçe üstündeki turizm alanı ile diğer alanlarda yatırımcılar yatırıma özendirilecektir.
17-)Fatih mahallesinde bulunan tarihi yapıların,eski Türk evlerinin restorasyonu ile turizme kazandırılması sağlanacaktır.Silivri’ye bir müze kazandıracağız.Bu doğrultuda eski yoğurt imalathanelerinden birini müzeye dönüştüreceğiz.
18-)Şehir içinde trafik sorunu oluşturan park yerlerine çözüm olarak birkaç noktada olmak üzere toplam 1000 araçlık kapalı otoparklar yapılacaktır. Otoparklardan bir kısmı E-5 kenarında olacaktır.
19-)Büyük ölçekte bir kültür merkezi Silivri’ye kazandırılacaktır.
20-)1994 yılında kandilli rasathanesinde İstanbul valiliğinin düzenlediği ilk toplantı ile başlayan depreme karşı alınacak tedbirlerin belediyelere anlatılmasının üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen gerekli çalışmaların gereği gibi yapılmadığı görülmektedir.Alınması gereken tedbirlerin bilincinde olarak kentsel dönüşüm çerçevesinde vatandaşla birlikte geliştireceğimiz projeler hayata geçirilerek bu sağlanacaktır.

21-)Atıkların değerlendirilerek artı değer üretilmesi projesi İstanbul’da iki belediyede uygulanmakta ve milyarlarca lira gelir elde edilmektedir. Bizde aynı yolu izleyerek bu geliri belediyemize kazandıracağız.
22-)Bölgemizde sürekli başımızı ağrıtan su baskınları ve sel probleminin kısa ve orta vadede çözülmesi için gerekli tedbirlerin plan kararları alınarak uygulamasını başlatacağız.Bu iş yapılırken çeltik köyünde 2008 yılında yapılan dere ıslahı çalışmasındaki gibi bir çevre felaketine neden olunmasının karşısında olacağız.
23-)Silivri’miz de iç turizmi destekleyecek ve yeni iş sahası oluşturacak büyük bir hayvanat bahçesini tuzla deresi civarında hayata geçireceğiz.
24-)Silivri’nin hızla nüfusunun attığı göz önünde bulundurulduğunda nüfus katlanırken meydanların ve yeşil alanların aynı kalmasının,daralmasının önüne geçilecektir.
25-)Silivri çiftçilerinin tarımsal ürünlerini satabileceği daimi semt pazarlarının kurulması sağlanacak.
26-)Boğluca deresi çevresinin rekreasyon alanlarının planlanması ve yapılması sağlanacak.Boğluca deresinin sanatkarlar caddesindeki bölümde yapılan İB Belediyesi istimlak çalışmasında öneri proje hazırlanarak projeye oradaki vatandaşlarda dahil edilerek mağduriyetin önüne geçilecek.
27-)Tarihi Anastasia surlarının belirli noktalarda kısmen canlandırılıp iç ve dış turizme kazandırılması,bu hattın orman köylerine kadar götürülmesi yoluna gidilecektir.
28-)Seracılığı  arttıracağız.
29-)Ataspor Güreş Kulübü kuracağız.
30-)Baz istasyonları şehir içerisinden çıkarılarak halk sağlığı korunacak.

31-)Yapılacak toplu konut ve yazlık site projelerinde çevreci özellikte yapılar özendirilecek.Vizyonu olan yararlı projelerin Silivri’ye kazandırılması sağlanacak.
32-)Silivri’de kötü görülen umumi tuvaletler plana göre gerekli noktalarda inşa edilecek.
33-)Kapanan belde Belediyelerimizin olduğu yerlerde mağduriyetinin önüne geçecek ticari planlama işlevsel tedbirler alınacak.
34-)Şehir Trafiği yeniden düzenlenecektir.
35-)Yollar pırıl, pırıl temiz olacak ve çukur yol görülmeyecektir.
36-)Silivri taksilerini sarı renk ve T plakaya kavuşturacağız.
37-)Daimi kapalı sabit semt pazarları yapacağız.
38-)Emekliler için dinlenme ve huzurevi yapacağız.
39-)Öğretmen evini daha geniş ve güzel yapacağız.
40-)Fakir aile çocuklarının eğitim masraflarının tümü karşılanacaktır.

41-)Şirket kurup menba suyu elde edip satarak geliri ile halka hizmet edilecektir.Fakirlere menba suyunu bedavaya vereceğiz.İstanbul Belediyesi hamidiye suyunu üretip satarak bundan gelir elde etmektedir.
42-)İstanbul Dünyanın hidrojen merkezi olacaktır.Bu merkezin Silivri’mde yapılması için çaba sarf edeceğiz . Şuanda merkezin Zeytinburnu’nda olacağı söyleniyor ancak burada bir takım problemlerde mevcut.Biz Silivri’ye yapılması için temaslarımıza devam edeceğiz.Hidrojen enerjisiyle otobüsler ve uçaklar çalışacaklar,temiz kokusuz gürültüsüz bir ortama kavuşacağız.
43-)Ayrıca 04.05.2007 tarih ve 5648 sayılı Kanuna uygun olarak projeler yapacağız.Tarım ve kısal kalkınmayı destekleme kuruluna projelerimizi onaylattırdıktan sonda Avrupa Birliği’nden mali kaynak sağlayacağız.
44-)Tarımda çok çeşitli ürünlerin elde edilmesi için köylüye yardım edeceğiz.
45-)Değirmenköy’e Konserve fabrikası kuracağız., köylümüzün ürünlerini burada değerlendireceğiz.
46-)AKP’nin planlaması yasaya aykırı 25000’lik planlar ile diğer yapılanlar birbiriyle çakışmıyorlar., iptal davası açacağız.
47-)Yasadışı işlemlerin faillerinden hesap soracağız.
48-)Onarılmayan hiçbir okul kalmayacak,okulların ihtiyaçları karşılanacak,güvenlikleri arttırılacak.,bahçe duvarları yabancılara geçit vermeyecek.
49-)Köylünün ( üreticinin ) ürünlerini özellikle sütünü düşük fiyattan sattırmayacağız.
50-)Ziraat Mühendisleri ve Veterinerler Çiftçinin yanında olacaklar.

Ve son olarak bizim inancımız şudur ki dini değerlerimiz,milli değerlerimiz üzerinden siyaset yapma kolaycılığı basit ve kendine güvenemeyen kişiliksiz insanların işidir. Bizim savunduğumuz hakka.halka ve inançlara saygılı., her türlü ayrımcılığın karşısında el ele birlikte Silivri’yi güzel yaşanabilir günlere taşımaktır, saygılarımızla.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.