Silivri Facebook
banner84
banner43

Haziran Gündemi Karar Bağlandı
 
Haziran Ayı Meclisi’nin II. Birleşiminin I. Oturumunu gerçekleştiren Silivri Belediye Meclisi, görüşülen 6 gündem maddesini karara bağladı. Saat 14.30’da başlayan meclis toplantısında gündem maddelerinin 3’ü oy çokluğu, 3’ü de oy birliği ile meclisten geçti.
 
- Gündemin ilk maddesinde görüşülen Ek Hizmet Birimleri ve bölge teşkilatlanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşünde şu ifadeler yer aldı;
“Uygulamada başarı sağlanmış bulunan ek hizmet birim oluşumunun bir üst ayağı, yani koordinasyonun sağlanmasına yönelik olarak yapılan analizler sonucunda, Silivri merkez olmak üzere Gümüşyaka 1. Bölge ve Selimpaşa 2. Bölge teşkilatlanması planlanmış ve bu çerçevede;
Gümüşyaka; 1. Bölgeye Büyükçavuşlu Merkez, Değirmenköy İsmetpaşa, Değirmenköy Fevzi Paşa, Gümüşyaka Merkez, Çanta Mimarsinan ve Çanta Fatih Mahallelerinin,
Selimpaşa; 2. Bölgeye Selimpaşa Merkez, Kavaklı Cumhuriyet, Kavaklı Hürriyet, Ortaköy Merkez ve Ortaköy Kadıköy Mahalleleri,
Silivri merkeze; Küçükkılıçlı, Gazitepe, Alipaşa, Semizkumlar, Mimarsinan, Piri Mehmet Paşa, Alibey, Fatih, Cumhuriyet, Yeni Mahalle, Yolçatı Mahalleleri ve Sayalar, Danamandıra, Çayırdere, K.Sinekli, Beyciler, B.Sinekli, Kurfallı, Bekirli, Akören, B.Kılıçlı, Seymen, Fener, Çeltik köylerinin bağlanmak suretiyle oluşturulan Silivri Belediyesi Hizmet Alanı Organizasyon Şemasının uygulanması, komisyonumuzca oy çokluğuyla uygun görülmüştür.
” Plan ve Bütçe Komisyon raporu, muhalefet grubunun ret kararı vermesiyle, Haziran Ayı Meclisi’nden oy çokluğuyla geçti.
 
- Tarife ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili gündem maddesinin Plan ve Bütçe Komisyon raporunda şu ifadeler yer aldı;
“Komisyonumuz tarafından yapılan inceleme sonucunda 29.03.2009 günü tüzel kişilikleri sona eren 7 adet ilk kademe belediyeleri mahallemiz olduğundan, bu mahallelerde ve Silivri Belediyesinde uygulanan 20/10/2008 tarih ve 53 sayılı kararı ile tespit edilen 2009 yılı ücret tarifelerine ilaveten ek ücret tarifesi uygulanması, komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüştür.”
Gündem ikinci maddesi de muhalefet grubunun ret oyu vermesi sonucu, oy çokluğuyla meclisten geçti.
 
- Diğer bir gündem maddesi olarak görüşülen İlçemizdeki Cadde ve sokak isimlerinin verilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyon raporunda ise şu ifadeler yer aldı;
“Komisyon tarafından yapılan inceleme doğrultusunda, Silivri ilçesindeki cadde-sokak isimlerinin bir bütünlük taşıması ve adres karışıklığına sebep olmaması amacı ile isimsiz ve çift cadde-sokakların, mahallelerin ve köprünün isimlerinin bu çerçevede;
Yeni Mahalle’de; 1354 ada 1 parselin kuzeyinde isimsiz olarak bulunan yola Ekol Sokak isminin verilmesine,
Gazitepe Mahallesi’nde; Ördekçioğlu caddesinin, Ördekçioğlu Fabrikasının kapanması ve bu bölgede sadece fabrikaların olması nedeni ile Fabrikalar Caddesi olarak isminin değiştirilmesine,
B.Çavuşlu Mahallesi’nde; İsimsiz olarak bulunan sokağa Yasemin Sokak isminin verilmesine,
Cumhuriyet Mahallesi’nde; Aysoy Tatil Sitesi'nin kuzeyindeki isimsiz sokağa Fehim ERTAŞ sokak isminin verilmesi, Çakıl Sokağın doğusundaki isimsiz sokağa Feti KONUK isminin verilmesi, Dostlar Sokak isminin Bahri BEYAT Sokak olarak değiştirilmesine,
Semizkumlar Mahallesi’nde; Manolya Caddesi ve Manolya Sokak olması nedeniyle Manolya Sokağın Laçin Sokak olarak değiştirilmesine, Palmiye Sokağın doğusundaki isimsiz sokağa Kavak Sokak isminin verilmesine, Lüleburgaz Öğretmenler Sitesi içindeki sokağa Avukat Zihni BAYRI isminin verilmesine,
Silivri Kınalı D- 100 Kuzey- Güney köprüsüne Yolçatı Köprüsü isminin verilmesine, Balaban Mahallesi’nin Çanta Balaban Mahallesi, Sancaktepe Mahallesi’nin Çanta Kınalı Mahallesi olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.”
Muhalefet grubu tarafından ret kararı verilen gündem maddesi, oy çokluğuyla meclisten geçti.
 
- 4. gündem maddesinde Huzurevi sözleşmesinin feshedilip edilmemesi görüşüldü. Gündem maddesi ile ilgili İmar ve Hukuk Komisyonu raporunda şu ifadeler yer aldı;
“Silivri Cumhuriyet Mahallesi 19M- II pafta 1159 ada 1 nolu parselde yer alan, Huzurevi inşaatının bitirilerek işletmeye açılması için Bilirkişi raporundaki süre, ruhsata aykırılıkların giderilmesi için gerekli süreler ve olası aksilikler dikkate alınarak Gönenli Mehmet Efendi İlim ve Hizmet Vakfına 4 aylık ek süre verilmesi, bu süre sonunda inşaatın bitirilmesi ve huzurevinin hizmete açılmaması halinde tahsisin iptali ile sözleşmenin feshedileceğinin vakfa ihtar edilmesi komisyonumuz tarafından uygun bulunmuştur.”
İmar ve Hukuk Komisyonu tarafından uygun bulunan gündem maddesi, mecliste oy birliği ile kabul edildi.
 
- Norm kadroların görüşülmesi ile ilgili gündem maddesinin Plan ve Bütçe Komisyon raporunda şu ifadeler yer aldı;
“Tüzel kişiliği kaldırılıp belediyemize bağlanan 7 ilk kademe belediyesi ile birlikte C- 10 grubunda yer alıp 267 memur kadrosu ile 134 işçi kadrosunun belediyemize ihdas edildiği anlaşılmıştır. 22 Şubat 2007 gün ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin ilgili tasnif cetvellerine uygun olarak düzenlendiği komisyonumuzca kararlaştırılmıştır.”
5. gündem maddesi de oy birliği ile meclisten geçti.
 
- Mahalle sınırlarının tespiti ile ilgili gündemin 6. ve son maddesi ise, İsim Tespit Komisyonu ve İmar Komisyonu tarafından ilgili bilgi ve belgelerin hazırlanarak, ekinde harita ile birlikte bir sonraki meclis gündemine getirilerek görüşülmesi, oy birliğiyle kabul edildi.
 
 
 
İlçedeki cadde ve sokak isimlerinin verilmesiyle ilgili maddedeki polemikler Başkan Işıklar, Yardımcısı Kandemir ve Metin Karakaş arasında dakikalarca sürdü. Fethi Konuk ve Fehim Ertaş isminin iki sokağa verilecek olması Ak parti Meclis üyesi Metin Karakaş’ın bu iki şahıs hakkında birçok soru sormasına neden oldu. Bu iki kişiyi tam olarak çıkartamadığını ve ilçemize ne gibi yatırım ve katkılarda bulunduğunu Başkan Yardımcısı Kandemir’e soru şeklinde yönelten Karakaş kendisi tatmin edecek bir cevap alamadı. Bu iki isme sahip kişilerin hala yaşayıp yaşamadığı hakkında yorum yapmaya çalışan Başkan Yardımcısı Yılmaz Kandemir yaşıyor-yaşamıyor arasında bocalayınca mecliste ilginç sahneler yaşanmasına yol açtı. Sokaklara konacak isimlerin anlamlarına değinen Başkan Işıklar “Bu konuları sivil toplum örgütlerini de aramıza katarak birlikte karar verelim. Ondan sonra da sokakların isimleri markalaşsın ve kalıcılaşsın. Selçuklu, Bizans, Anadolu öncesi kültürleriyle alakalı hiçbir isim burada yaşatılmayınca bunlara sahip olduğumuzu genç kuşaklara nasıl anlatacağız. Hat olarak aynı yolu takip ediyorsa bir caddeyi bölüp, geri kalanını başka bir isimle adlandırmak mantıklı değil. Sokak isimleri konusunda böyle polemikler olacaksa, sokakların her birine numara da verilebilir’’dedi.
 
Daha sonraki gündem maddesinde tartışmaya ve oylamaya sunulan Huzur evi sözleşmesinin feshedilip edilmemesi ile ilgili imar komisyonu ve bu komisyonunun raporlarının görüşülmesi ilgili konu da oldukça ses getirdi.
 
İnşaatın 4 ay sürmesi ve bu süre içersinde bitirilememesi konusuna Başkan Işıklar tarafından yanıt geldi. Işıklar “Biz bu yapının bir an önce bitmesini ve hizmete sunulmasını yürekten istiyoruz. Bu konu için karşımıza çıkabilecek tüm aksaklıkların hepsine çözüm arayacak ve elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu süre içimde bu inşaatı teslim almamız gerekiyor ki, ondan sonraki süre içersinde de içindeki donanımı yapılsın. Bu inşaat bitmezse başka bir merkezde yaşlıların bakımı için ayrılan mekânın açılışını bizler yapacağız. Hastaları tedavi merkezlerinde alıp evlerine getirerek hizmet vereceğiz. Ekonomik sorunlarında yaşandığı bu dönemde, bu olay sosyal bir zorunluluktur “ dedi.
 
Başkan Işıklar’ın çoğu konuda açıklama yapmamasını kınayan basın mensuplarına yine kendisi açıklama yapan Işıklar “Ben hiçbir şey netleşmeden açıklama yapmama taraftarıyım. Çalışma üslubum bu, yeni proje bilgilerine tam anlamıyla çalışmadan, yapılan tüm rutin işleri de iş yapıyormuş gibi göstermenin bir anlamı yok. Vatandaşımız haklı, merak ettiği her konuda bilgi sahibi olmak istiyor. Ama bende bunları görüş anlamına dönük, tartışma ortamında sunmak istiyorum onlara. Bu konular biraz sabır gerektiriyor, hoşgörü gerektiriyor. Şu 2 aylık dönede ben bütün kesimle görüştüm ve görüşmeye de devam ediyorum. 2800 adet dosya incelenmiştir” derken geçmiş belediye yönetiminin bırakmış olduğu borçları bir kez daha gündeme getirmekten çekinmedi.
 
Mevcut kadroları, yeniden konumlandırarak, hizmetin devamı için dinamik bir yapı oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayan Başkan Işıklar ;”yönetmelik şartlarımız hazır. Bir şoförün bile çalışma şartlarına kadar indim. Kültür evi hakkın da açıklama yapma gereği duydum. Bu çalışma zincirinde kimse bunu ben duymadım deme lüksüne sahip değildir. Her proje yakından takip edilmektedir.
 
 
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.