Silivri Facebook
banner82
banner43
banner9

KANDEMİR ÖNERGE YAĞDIRDI...

SİLİVRİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

                                                                                                                          03.12.2012

 

 

 

 

                        2011 Yılı tamamı ve 2012 yılı 1 Ocak – 1 Kasım tarihleri arasında Silivri Belediyesi bütçesinden 4734 Sayılı Kanun 22D Teklif Usulüyle Doğrudan Mal Ve Hizmet Alımı maddesine göre yapılan işler ve 21F Pazarlık Usulü maddesine göre yapılan işlerin toplam bedelinin 2011 yılı ve 2012 yılı 10 aylık süre için ayrı ayrı hesaplanarak tarafıma bildirilmesi hususunu,

Başkanlık Makamına havalesini Yüce Meclise saygılarımla arz ederim.

 

 

                                                                                  Bağımsız Belediye Meclis Üyesi

                                                                                  YILMAZ  KANDEMİR

 

SİLİVRİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI’NA                                         03.12.2012

                                                                                                         

 

 

                        “4734 Sayılı Kanuna göre doğrudan temin tutarı toplamı genel bütçede %10 barajını geçmemesi gerekmektedir. Bu kanunun amacı kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşların yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektedir. İdareler bu kanuna göre yapacakları ihalelerde; rekabeti, saydamlığı, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür. Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

                        Bu nedenle Müdürlüğünüzce acil olarak yapılması gereken alımlar, aynı konuda yılda bir iki kere alım yapma ihtiyacı duyulan alımlar ve tarafımdan veya Başkan Yardımcılarının yazılı onayı olan alımlar hariç olmak üzere pankart ve afişler, insört, el ilanları, gazete basımı, hediyelik eşya, araç lastikleri, araç yağ ve sarf malzemesi, bayrak, toner, kırtasiye malzemesi, bilgisayar ve bilgisayar sarf malzemesi, spor malzemeleri, nalburiye malzemeleri, iş güvenlik–giyecek malzemeleri vb. ihtiyaçların 4734 Sayılı Kanuna göre temel ihale usulü olan açık ihale usulü ile yapılması hususunda;

                        Gereğini rica ederim.”

 

                        Diye tüm müdürlüklerine Başkanlık Makamından resmi yazı gönderdiniz.

                        Bu konu ile ilgili olmak üzere

                        05.10.2011 tarihli yukarıda belirttiğim yazınıza göre müdürlüklerin çoğu sizin yazılı talimatınıza uygun davranarak açık ihale usulü ile mal ve hizmet alımı yapmaktadırlar.

                        Sizin 05.10.2011 tarihli yazılı talimatınıza rağmen Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Özel Kalem Müdürlüğü neden bugüne kadar sürekli 22D Doğrudan Temin ile mal ve hizmet alımı yapmakta, açık ihale yapmamaktadır?

                        Sizin yazılı kesin talimatınıza rağmen bu müdürlüklerin 22D ile alım yapmalarına neden müsaade ettiniz, ediyorsunuz?

                        Yazılı talimatınıza rağmen 22D ile alım yapmaya devam eden Halkla İlişkiler ve Özel Kalem Müdürlüğü harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi olarak ödeme emirlerini imzalayan kişiler açık ve net bir şekilde kanunen Belediye Yasasına göre suç işlemiş olmuyorlar mı?

                        Resmi talimatınıza uymadıkları için bu kişiler hakkında soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?

                        Bu müdürlüklerin yaptığı usule aykırı harcamalar nedeniyle harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi kişilere zimmet çıkarmanız gerekmiyor mu?

                        Yaptığım araştırmada bu alımlarda en göze batan şekliyle aylık Belediye Gazetesi basımı dikkat çekmektedir. Ayda 1, yılda 12 sayı olarak basılan gazetelerin 1 yıllık maliyeti 180 bin TL. civarında olduğu halde, niye açık ihale yapılmamıştır?

 

Başkanlık Makamına havalesini Yüce Meclise saygılarımla arz ederim.

 

 

                                                                                              Bağımsız Belediye Meclis Üyesi

                                                                                              YILMAZ  KANDEMİR

 

SİLİVRİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI’NA                                         03.12.2012

                                                                                                         

 

 

                       

                        07.11.2012 Tarihli Bölgede Meydan Gazetesinde gazetenin İmtiyaz Sahibi ve Yazıişleri Müdürü Ayseni Toker köşe yazısında şöyle ifadeler kullanmıştır:

                        O adamla (Özcan Işıklar) çalışmak istemiyorum. (Daha da ağırları var, ben burada yazmayayım.) Diyen kimdi?

                        Bak, elimde dosyalar var. Sıkıysa beni uzaklaştırsın, söylemlerini yapan kimdi?

                        Peki Özcan Işıklar’ın da Elif Bilici’ye elini verip kolunu kaptırmış olmasından dolayı, vakti zamanında yakın arkadaşlarına serzenişte bulunmadı mı?”

Elini verip kolunu kaptırma deyimini ben anlıyorum da anlamayanlar için bu sözlerin ne anlama geldiğini açıklar mısınız?

Şimdi, bu köşe yazısının üzerinden 26 gün geçmesine rağmen Elif Bilici ve Belediye Başkanı, Bölgede Meydan Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Yazıişleri Müdürü Ayseni Toker’e cevap vermediklerine göre yazılanları kabul etmiş olmuyorlar mı?

Başkan Yardımcısı Elif Bilici, elimde dosyalar var deyip Belediye Başkanına aba altından sopa göstermiş olmuyor mu?

                        Başkan Yardımcısı Elif Bilici’nin köşe yazısında yazıldığı gibi elinde dosyalar varsa neden bu dosyaları parti grubundaki arkadaşlarına açıklamıyor?

                        Başkan Yardımcısı Elif Bilici’nin elinde dosyalar varsa, bunları açıklamayıp hukuki gereğini yapmıyorsa Silivri halkı önünde ve hukuken suç işlemiş olmuyor mu?

                        Bu sorularıma cevap verilmek üzere Başkanlık Makamına havalesini Yüce Meclise saygılarımla arz ederim.

 

 

                                                                                              Bağımsız Belediye Meclis Üyesi

                                                                                              YILMAZ  KANDEMİR

 

SİLİVRİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI’NA                                         03.12.2012

                                                                                                         

 

 

                       

                        Silivri Belediyesi olarak her yıl Yoğurt Festivali başta olmak üzere, Börek, Dometes, Karpuz Festivalleri, Hıdrellez Şenliği ve Yaz Şenliği yapmaktayız. Benim meclis üyesi olarak önerim festival ve şenlik yapılmayan beldelerimizden Selimpaşa’da Bamya Festivali, Çanta’da Ayçiçeği Festivali, Büyük Çavuşlu’da da üç günlük nostalji panayırı, tabii ki çok fazla harcama yapmadan mütevazı bütçelerle, belediyenin Kültürevi kursiyerleri ve yerel sanatçılar ağırlıklı olmak üzere yapılmasını talep ediyorum.

                        Silivri’de yapılan Festival, Şenlik ve Yağlı Güreşler gibi organizasyonların Şubat ayında başladığı bilinmektedir. Bu konu ile ilgili sorular:

                        Son üç yıldan beri sürekli kuracağım dediğiniz fakat bir türlü kuramadığınız festival komitesini kurmayı düşünüyor musunuz?

Yoksa Silivri’de yapılan festivallerin organizasyonlarını daha evvelki yıllarda yaptığınız gibi bir kişinin sorumluluğuna mı bırakacaksınız?

                        Bu kişinin festival ve şenlik organizasyon işinde bizim bilmediğimiz ne gibi beceri ve melekesi var da üç yıldan beri festival organizasyonlarını bu kişiye yaptırıyorsunuz?

                        Festival komitesi kurmayı düşünüyorsanız, bu komiteye belediye meclis üyelerinden, sivil toplum kuruluşlarından; mesela Turizm Derneği’nden, Silivri İş Adamları Derneği’nden üye almayı düşünüyor musunuz?

                        Festival komitesi kurulması şeffaf belediyecilik açısından hesap verilebilirlik açısından daha uygun değil midir?

 

                        Bu soru önergemin Başkanlık Makamına havalesini Yüce Meclise saygılarımla arz ederim.

 

 

                                                                                              Bağımsız Belediye Meclis Üyesi

                                                                                              YILMAZ  KANDEMİR

 

SİLİVRİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI’NA                                         03.12.2012

                                                                                                         

 

 

                       

                        05.11.2012 tarihli belediye meclis toplantısında Gümüşyaka TAVAK Vakıf Üniversitesi ile ilgili vermiş olduğum soru önergeme aradan 1 ay geçmesine rağmen hâlâ cevap verilmemiştir.

                        Bu husus ile ilgili:

                        TAVAK Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nde yer alıyor musunuz?

                        Mütevelli Heyeti’nde yer alıyorsanız Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar olarak mı yer alıyorsunuz yoksa vatandaş Özcan Işıklar olarak mı yer alıyorsunuz?

                        Yani Belediye Başkanlığı süreniz sona erdiğinde Vakıf Mütevelli Heyeti’nde kalacak mısınız? Yoksa Silivri Belediye Başkanlığı tüzel kişiliğini temsilen yeni seçilen Belediye Başkanı, Belediye Başkanlığı süresinde Mütevelli Heyeti üyesi mi olacak?

                        TAVAK Vakıf Üniversitesi ile Silivri Belediyesi’nin yapmış olduğu protokolün 1 nüshasının tarafıma verilmesinde sizce bir sakınca var mı?

                        Eğer yoksa protokolün onaylı bir fotokopisini tarafıma verebilir misiniz?

 

                        Bu soru önergemin Başkanlık Makamına havalesini Yüce Meclise saygılarımla arz ederim.

 

 

                                                                                              Bağımsız Belediye Meclis Üyesi

                                                                                              YILMAZ  KANDEMİR

 

SİLİVRİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI’NA                                         03.12.2012

                                                                                                         

 

 

                       

                        İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Halim Uluşahin Caddesi M.Ç. İnşaat’ın yaptığı Biçenler Sitesi’nin sokaklarının Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmaya başlanmış ve bazı sokaklar yarım bırakılmıştır. Bundan 3-4 gün evvel tesadüfen benim şahit olduğum bir minibüs, bu sokakta çamura saplanmış ve traktör ile çekilerek çıkartılmıştır. Bu sokakların yol yapımının öncelikli olarak tamamlanıp burada oturan hemşerilerimizin mağduriyetinin giderilmesi hususunu,

 

                        Başkanlık Makamına havalesini Yüce Meclise saygılarımla arz ederim.

 

<
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.