Silivri Facebook
banner88

Mayıs Ayı Meclisi Karara Bağlandı...

MAYIS AYI MECLİSİ KARARA BAĞLANDI
Silivri Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nın II. Birleşiminin I. Oturumu’nda görüşülen gündem maddelerinin biri oy çokluğu, diğerleri oy birliğiyle kabul edildi.

Silivri Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nın II. Birleşiminin I. Oturumu, 06 Mayıs 2011 Cuma Günü saat 14.30’da Silivri Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Görüşülen 5 gündem maddesinin biri oy çokluğuyla, 4 tanesi de oy birliğiyle karara bağlandı.

-Gündemin ilk maddesi olan Silivri Selimpaşa Mahallesi trafo merkezi tesis edilecek F26-C-18-D-3-B pafta, 1109 ada, 1 parselin Bedaş’a devri ile ilgili İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri Belediye Meclisi’nin 02.05.2011 tarihli toplantısında, İmar Komisyonuna havale edilen, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün 05.04.2011 tarih ve 657 sayılı yazısı ile İlçemiz Selimpaşa Mahallesi ve çevresinin her geçen gün artan elektrik gereksiniminin karşılanabilmesi ve yeni abonelere enerji verilmesi amacı ile ekli değişiklik beyannamesinde gösterilen F26-C-18-D-3-B pafta, 1109 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın 237,81 m2’lik tamamı üzerinde bir adet trafo merkezi tesis edilmesi gerektiği, bu sebeple parselin tamamının m2’si 1 TL bedel karşılığında toplam 237,81 TL bedelle Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş’ne 25 yıllığına irtifak hakkının devri istenmektedir.
Selimpaşa Mahallesi, 1109 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın mülkiyeti belediyemize ait olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında da Trafo Alanı olarak ayrılmıştır.
Söz konusu taşınmazın tamamını, m2’si 1 TL olmak üzere toplam 237,81 TL bedelle, BEDAŞ’ a,  25 yıllığına irtifak hakkının devri konusu, taşınmazı amacı dışında kullanamaz ve bir başka kurum veya kuruluşa devredemez, kiralayamaz şartıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) bendine göre devredilmesi hususu komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.” Gündem maddesi oy birliğiyle meclisten geçti.

- Ücret tarifelerinin tespitinin görüşüldüğü 2. Gündem maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Komisyonumuz tarafından yapılan inceleme sonucunda 2011 mali yılı içinde 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununun 96.ıncı maddesi gereğince Pazar yerlerinde uygulanacak olan harç tarifesi ile Belediyemiz hudutları dahilinde LED ekranlarda verilecek reklamların m2 üzerinden haftalık ücret alınması ve Belediyemiz Kalepark Sosyal Tesislerinde sunulacak olan gıdaların ücretlerinin incelenerek komisyonumuz tarafından oybirliği ile uygun bulunmuştur.” 2. Gündem maddesi de oy birliğiyle meclisten geçti.

-3.gündem maddesinde görüşülen Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 20M-IV pafta, 886 ada, 1 parsel batısında kalan yol boşluğu ve parsel sınırı için 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri P.M.P. Mahallesi, 20M-IV pafta 886 ada 1 parselin batısında kalan yolun genişliğinin 8 m olarak düzenlenmesi ve 886 ada 1 parselin batısında kalacak olan yol boşluğunun 886 ada 1 parsele yoldan ihdas edilerek katılması ve 886 ada 1 parselin bitişik nizam 5 kat konut + ticaret alanı olarak planlanması şeklindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı Silivri İlçesi 14/03/2007 / 465 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarına ve açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine uyulması şartıyla uygun bulunmuştur.” 3. Gündem maddesi de oy birliğiyle meclisten geçti.

-Gündemin 4. Maddesinde görüşülen 14/03/2009 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 107 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Belediyemizce hazırlanan ilçemiz B.Kılıçlı Köyü 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “14.03.2009 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren Silivri İlçesi, Büyükkılıçlı Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 152.9 hektarlık bölümünü kapsayan ve Meri Nazım İmar Planı kararı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanmış “Silivri İlçesi, Büyükkılıçlı Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” İmar Komisyonumuzca incelenmiş olup, komisyonumuzca uygun görülmüştür.” Gündemin 4. maddesi de oy birliğiyle meclisten geçti.

-Belediyemiz 2010 yılı kesin hesabının görüşüldüğü 5. Gündem maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Komisyonumuz tarafından yapılan inceleme sonucunda 2010 mali yılı gelir ve gider kesin hesap raporları incelenerek komisyonumuz tarafından oy çokluğu ile uygun bulunmuştur.” 5. Gündem maddesi muhalefet grubunun ret oylarına karşılık, oy çokluğuyla meclisten geçti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol