Silivri Facebook
banner9
banner32
banner43

Turan : ''New Center ile ilgili iddialar asılsızdır.''
 
Kaynak : Silivri Belediyesi
 
31 Mart 2008 ve 1 Nisan 2008 tarihlerinde bazı yerel basın kuruluşları ve haber portallarında yer alan New Center Alışveriş Merkezi müteahhitinin kamuoyunu yanıltıcı bilgilerine istinaden ;
 
1- Bircan Pasajı’nın güçlendirmesi ile ilgili olarak, mal sahipleri 21.03.2008 tarihinde imar durumu yenilemesi ve ruhsat dilekçeleriyle Belediye Başkanlığımıza “Güçlendirme Ruhsatı” talebinde bulunulmuştur.
 
2- Güçlendirme Ruhsatına esas imar durumu yenilemesi 24.03.2008 tarihinde onaylanmış olup, Müteahhit firma BAYRAKTAR GİYİM ZEMİN İNŞAATI VE İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından giderilecek olan eksik evraklar tamamlandıktan sonra Güçlendirme Ruhsatı onaylanacaktır.
 
3- Faik DURMUŞOĞLU’nun ifade ettiği gibi ruhsat başvurusunun üzerinden 15 gün geçmiş değildir. 24 Mart 2008 tarihinde imar durumu yenilendiğinden 1 hafta geçmiştir. 1 hafta geçmesinin nedeni de ruhsatı çıkarmak için gerekli evrakların müteahhit firma tarafından tamamlanmamış olmasıdır.
 
4- Söz konusu kat karşılığı otoparklı çarşı inşaatı (New Center Alışveriş Merkezi ) 19/09/2003 tarih ve 10289 sayılı Noter onaylı sözleşmesine göre yapılmaktadır. Kısmi iskan verilmesi ; bu sözleşmenin 36.maddesinde belirtilen “ Kaba inşaatın tamamı bitirildiğinde yüklenici otoparkı da çalışır vaziyete getirirse, Madde 32, paragraf 2’de tanımlandığı gibi Kat İrtifakı tesis edildiğinde, kendisine düşen payın % 10’ u veya 3 adet bağımsız bölümün devir veya satışına ; aynı zamanda 1.bodrum kattaki bağımsız bölümlerin varsa yükleniciye düşen kısımlarının kiralanmasına idare izin verebilir. ” fıkrasının ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 30. maddesinde geçen “Yapı tamamen bittiği taktirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılması için inşaat ruhsatı veren ilgili Belediye ve Valilik’ten  izin alınması mecburidir. …..” denilmekte olup, ilgili maddeler  gereğince Yüklenicinin talebi üzerine 17/03/2005 tarih, 2005/26 sayılı yapı kullanma izin belgesi  kısmi olarak düzenlenmiştir.
 
5- Silivri Belediye Meclisi’nin 10/05/2004 tarih ve 9/1 sayılı, Belediye Encümeni’nin 26/05/2004 tarih ve 2002/24 sayılı kararı ile inşaatın eksik kalan kısımlarının tamamlanması, Bircan Pasajı ve Emniyet Müdürlüğü binasının güçlendirilmesi ve daha sonra yasal zorunluluk olarak çıkabilecek güçlendirmeler için yükleniciye ait 15-16-25-26-27-28-29 ve 30 No’lu bağımsız bölümlere 1.000.000.00 YTL. ( Bir milyon YTL.) ipotek bulunmaktadır.Belediye Meclisi’nin 07/12/2007 tarih ve 67 sayılı Meclis Kararı ile  kabul edilmiştir.
 
6- 09/11/2007 tarih ve 66 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen “ Mülkiyeti Silivri Belediyesine ait 20 M-IV pafta, 1077 ada 5 nolu parsele üzerinde Silivri I.Noterliği’nin 19/02/2003 tarih ve 10289 yevmiye nolu onaylı sözleşme ile kat karşılığı olarak yapılan Otoparklı Çarşı İnşaatının yapımı sırasında civarda bulunan binalardan zarar gören Bircan Pasajı ve Emniyet Müdürlüğü binasının güçlendirme bedellerinin yüklenici tarafından Belediye hesabına yatırılması; karşılığında aşağıdaki açıklanan şartlar ile ipoteğin kaldırılması, inşaata ait geçici kabulün yapılması , iskan verilmesi ve iş deneyim belgesinin verilmesi ”  konulu Protokolün 3.maddesinin ( d ) fıkrasında  “.... Ancak hiçbir şartla Bircan Pasajı Binası güçlendirilmesi tamamlanmadan ve İlçe Emniyet Müdürlüğü binası onarım bedeli idare hesabına yatmadan iskan belgesi verilmeyecek, geçici kabul yapılmayacak, sözleşmeden kaynaklanan ipotekler çözülmeyecektir….” denilmekte olup, Bircan Pasajı güçlendirilmesi tamamlandıktan sonra  ipoteklerin çözümü ve iskan işlemleri  yapılacaktır.
 
7- Güçlendirmeler çeşitli nedenlerle bugüne kadar tamamlanmadığından sorunun çözümüne yönelik yapılan görüşmeler neticesinde yüklenici ile varılan mutabakat sonucu Bircan Pasajı ve Emniyet Müdürlüğü binasının güçlendirme masraflarının yüklenici tarafından belediye hesabına yatırılması ile bu konuda protokol hazırlamak ve imzalaması için  Belediye Başkanına yetki veren 09/11/2007 tarih ve 66 sayılı kabul edilen Meclis Kararına istinaden hazırlanan protokol incelenmiş ve uygun görülmüştür.
 
Yüklenici bu protokolün 3 b maddesine göre Bircan Pasajı için 300.000.00 YTL.yi Belediye hesabına yatırmıştır.Belediye tarafından Bircan Pasajı güçlendirilmesi için çalışmalar başlatılmış, bu kapsamda zemin etüdü, beton- karot numunelerinin yeniden alınması, güçlendirme projesinin değişen mevzuata göre yeniden yapılması gereği doğmuş ve geçen süre içerisinde bu çalışmalar yapılmıştır.
 
Yüklenici daha sonra Belediyemize vermiş olduğu 29/02/2008 tarih ve 73403 kayıt numaralı dilekçesi ile güçlendirmeyi yapacak bir firma ile sözleşme imzaladığını ( Sözleşmeyi de dilekçe ekinde sunarak ) ve Bircan Pasajı için yatırdığı bedelin kendisine iadesini talep etmiştir.Bunun üzerine bu talebi 07/03/2008 tarih ve 26 nolu Belediye Meclisi Kararı ile güçlendirmenin Belediye tarafından yapılması sırasında yaşanacak bürokratik işlemlerden uzak kalarak daha çabuk yapılabileceği  değerlendirmesi gerekçesiyle 300.000.00 YTL.nin Faruk Şahabettin DURMUŞOĞLU’na iadesi kabul edilmiştir. Bu bedel söz konusu Meclis Kararı gereği Faruk Şahabettin DURMUŞOĞLU’na iade edilecektir.
 
Güçlendirme belli bir aşamaya gelince protokol gereği iskan verilecektir.
 
8- Silivri Belediyesi’nin New Center Alışveriş Merkezi’nde sahibi olduğu 22 dükkan ve sinema, 20 Ekim 2005 Perşembe açık arttırma ile ihaleye çıkarıldı. Afiş, sesli anons ve resmi web sitesinde yapılan duyurular ile daha fazla kişiye ulaşması amaçlanan ihale; basın, Silivri Belediye Meclis Üyeleri ve katılımcıların huzurunda gerçekleştirildi. Basın ve kamuoyuna açık gerçekleştirilen ihalede 5 dükkan satıldı. 1 Trilyon 60 Milyar Türk Lirası değer biçilen 5 dükkan ayrı ayrı yapılan ihale ile 1 Trilyon 100 Milyar 250 Milyon alıcı buldu.
 
İlk ihalede taliplisi çıkmayan 17 dükkan ve sinema ise, 27 Ekim 2005 Perşembe günü pazarlık usulü ile ihaleye çıkarıldı. Pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalede, 6 dükkan 1 Trilyon 17 Milyara alıcı buldu. İki ihalede toplam 11 dükkan karşılığı 2 Trilyon 117 Milyar 250 Milyon gelir sağlandı.
 
İhale tarihlerinden anlaşılacağı üzere, her iki ihale de Faik Durmuşoğlu’nun iddia ettiği gibi Ramazan Bayramı’nın ertesi günü değil, 3-4-5 Kasım 2005’deki Ramazan Bayramı’nın 14 gün öncesinde yapılmıştır.
 
9- Bütçe ve öz kaynaklarını Silivri halkının menfaati için kullanan, ödeme takvimleri ve sorumlulukları ile güvenilir yerel yönetim olma başarısını gösteren Silivri Belediyesi’nin hiçbir kişi ve kurumun emanetini maaş ve ödemeler için kullanması mümkün değildir!
 
10- Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre yönetici kat malikleri kurulunca seçiliyor. Yasaya uygun olarak kat malikleri kurulunu toplantıya çağırmamışlardır. Belediyemize toplantı günlerini bildirir şekilde yapılmış bir tebligat yoktur. Yönetici tarafından hazırlanmış ve belediyemize tebliğ edilmiş gelir ve giderini gösterecek şekilde işletme projesi yoktur. Genel kurul yasaya uygun olarak toplanmadığından şu andaki yönetim kurulunun yasal olarak seçilmiş veya atanmış olduğundan bahsedilemez. Faik Durmuşoğlu’nun belediyemiz adına yaptığı icra takibine, belediyemiz tarafından yapılan itiraz üzerine Faik Durmuşoğlu’nun açtığı itirazın iptali davası Silivri 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından husumet yokluğundan reddedilmiştir. Mahkeme kararından da anlaşılacağı üzere, Faik Durmuşoğlu’nun bu alacağı tahsil ve takip yetkisi bulunmamaktadır.
 
11- Belgeleriyle kamuoyu ile paylaştığımız bu konuda Faik Durmuşoğlu’nun kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan, siyasi söylemler taşıyan açıklamalarının gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Durmuşoğlu’nun taahhütlerini yerine getirmeyip, Silivri halkı ve New Center çevresindeki vatandaşların mağduriyeti giderilmeden uzlaşmadan uzak tutumları, sürecin uzamasına neden olmuştur.
 
Faik Durmuşoğlu, yasal sorumluluklarını yerine getirmeyip basın mensuplarına yanıltıcı bilgilerle açıklama yaparak polemiklerle gündemde kalmayı amaçlamaktadır. Sayın Durmuşoğlu’nun çözüme giden bir süreci soruna dönüştürmeyi, karmaşık bir hale getirmeyi amaçlayan açıklamalarının sebebini anlayabilmiş değiliz.
 
Basına ve kamuoyuna duyurulur.
 
 
EK 1    : Fuat Bulcan Bircan ve hissedarlarının 21.03.2008 tarihli İmar Durumu başvuru dilekçesi
EK 2    : Fuat Bulcan Bircan ve hissedarlarının 21.03.2008 tarihli Ruhsat başvuru dilekçesi
EK 3    : Silivri Belediyesi’nin 24.03.2008 tarih ve 3 No’lu imar durumu
EK 4    : Silivri 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2008/33 Sayılı Kararı (Sayfa 1)
EK 5    : Silivri 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2008/33 Sayılı Kararı (Sayfa 2)
EK 6    : Silivri Belediye Meclisi’nin 07-12-2007 tarih ve 67 Sayılı Karar ( Sayfa 1)
EK 7    : Silivri Belediye Meclisi’nin 07-12-2007 tarih ve 67 Sayılı Karar ( Sayfa 2)
EK 8    : 05-12-2007 tarihli Eski Pazariçi Komisyonu Raporu
EK 9    : Protokol ( Sayfa1 )
EK 10  : Protokol ( Sayfa 2)
EK 11  : 20 Ekim 2005 tarihli ihale
EK 12 : 20 Ekim 2005 tarihli ihale
EK 13  : 27 Ekim 2005 tarihli ihale 
EK 14  : 27 Ekim 2005 tarihli ihale
EK 15  : Silivri Belediye Meclisi’nin 07.03.2008 tarih ve 26 Sayılı karar ( Sayfa 1)
EK 16  : Silivri Belediye Meclisi’nin 07.03.2008 tarih ve 26 Sayılı karar ( Sayfa 2)
 
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.