Silivri Facebook
banner101

SİLİVRİ'DE RİSKLİ YAPILAR TESPİT EDİLDİ...HANGİ BİNALAR RİSKLİ....

SİLİVRİ'DE RİSKLİ YAPILAR TESPİT EDİLDİ...HANGİ BİNALAR RİSKLİ....

6306 SAYILI KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU KAPSAMINDA YENİ MAHALLE BELEDİYE KONUTLARI BÖLGESİNDE YÜRÜTÜLMEKTE OLAN ÇALIŞMALAR:

1. 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5.8 mw büyüklüğünde deprem nedeniyle, 5902 sayılı Kanun kapsamında yayımlanan Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik personellerince İHBAR VE ŞİKAYETLERE dayalı ve gözlemsel olarak Ön Hasar Tespit çalışmaları yapılmış, yapılan tespit sonucu hazırlanan tespit tutanakları İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’na bildirilmiştir. Hasar tespit çalışmaları sonucu bazı binalarda yapısal hasar bulunduğu gözlemlenmiş ve İstanbul  genelinde tespiti yapılan toplamda 1840 adet yapı hakkında SÜRATLE RİSKLİ YAPI TESPİT İŞLEMLERİNİN BAŞLATILMASI Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 33991155-360.99-E.24757 sayılı yazısı ile İLÇE BELEDİYELERİNDEN talep edilmiştir.

2. Bakanlıkça tespiti yapılan 1840 adet yapının 65 adedi Silivri sınırları içerisinde yer almaktadır.

3. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’na yapılan İHBAR VE ŞİKÂYETLER doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teknik Personellerince Konutlar Bölgesi olarak bahsedilen alanda 6 adet yapının tespiti bildirilmiştir. 

Bu yapılar ;
• 639 Ada 2 parselde kayıtlı Emat sitesinde A blokta 29/09/2019 tarihinde, 
• 638 ada 3 parselde kayıtlı Bilgi sitesi C blokta 03/10/2019 tarihinde, 
• 643 ada 3 parselde kayıtlı Belbank sitesi C blokta 03/10/2019 tarihinde, 
• 643 ada 3 parselde kayıtlı Belbank sitesi B blokta 03/10/2019 tarihinde, 
• 638 ada 3 parselde kayıtlı Bilgi sitesi A blokta 01/10/2019 tarihinde, 
• 637 ada 5 parselde kayıtlı Önder sitesi A blokta 03/10/2019 tarihinde BAKANLIKÇA gözlemsel tespit yapılmıştır.

4. Bahse konu Valilik talebine müteakip, Belediyemizce maliklere üst yazı ile bilgi verilerek 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında bu yapılarda maliklerce riskli yapı tespit işlemi yapılması istenmiştir. 

5. Konutlar Bölgesinde bulunan 6 adet yapının 3 adedinin maliklerce riskli yapı tespit işlemi yaptırılmış, diğer 3 adedi de Belediyemizce resen işlem başlatılarak 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı tespit işlemi yapılmıştır. 

6. Konutlar Bölgesinde bulunan 6 adet yapı hakkında hazırlanan raporlara maliklerin itiraz etmesi nedeniyle dosyalar, teknik heyet tarafından incelenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.

7. İtiraz işlemleri tamamlanan 2 adet yapının itirazları sonucunda riskli bulunmuş olup;
• 643 ada 3 parselde kayıtlı Belbank sitesi C blok maliklerine 23/11/2020 tarihli ve 1059472 sayılı yazımız ile,
• 638 ada 3 parselde kayıtlı Bilgi sitesi A blok maliklerine 24/03/2021 tarihli ve 1126793 sayılı yazımız ile 60 gün içerisinde yıkım tebligatı gönderilmiştir. 

8. İtiraz edilen diğer 4 adet yapıya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü tarafından nihai karar verilmesine müteakip son durum maliklere tebliğ edilecektir.

9. Sonuç olarak, bahse konu Konutlar Bölgesinde “Belediyemizce herhangi bir Kentsel Dönüşüm Planı” bulunmamaktadır. Bölgede devam eden uygulamalar 6306 sayılı Kanun Kapsamında VATANDAŞ TALEBİ ÜZERİNE Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ve Valilik yazışmaları ile yapılması gereken iş ve işlemlerin takibi ve adımları Belediyemizce yürütülmektedir.

10. Söz konusu bölgede yapılaşmalar 1991 ve 1993 yıllarında başlamıştır. 

11. Bu bölge vatandaşların 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunundan yararlanmaları için yaklaşık 8-9 yıldır (14.06.2013 ve 02.07.2012 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında) Yapı Yasaklı Alanda kalan bölgenin YENİDEN İMARA AÇILMASINA (Yapı Yasaklı Alan ibaresinin kaldırılmasına) İlişkin 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planları 08.01.2021 tarih ve 12 sayılı Silivri Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunarak onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol