Silivri Facebook
banner88

SÜLEYMAN TOYGAR YENİ DERNEĞİ AÇIKLADI…

SÜLEYMAN TOYGAR YENİ DERNEĞİ AÇIKLADI…

SİLİVRİLİ iş insanı Süleyman Toygar derneğin yönetim kurulu ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek Silivri’de kurulan TEKNOLOJİK TARIM , HAYVANCILIK  ve İŞADAMLARI DERNEĞİ’ni açıkladı…

Derneğin adı “TEKNOLOJİK TARIM , HAYVANCILIK ve İŞADAMLARI DERNEĞİ ”dir.

Derneğin kısaltılmış adı THİAD   tir.

Derneğin Amacı

Ülkemizde Teknolojik Tarım’ı ve Hayvancılığı  ; araştırma geliştirme yaygınlaştırma , üretim faaliyetlerinde  bilim adamları ve uzmanlar tarafından teknik destek ve işbirliği ile ortaya çıkacak faydanın  ülke ekonomisine  sağlayacağı katkıyı arttırmak bu alanda yurt içi , yurtdışı , kamu ve özel sektör ile işbirliğini arttırmak ve yapmak .

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

  1. Teknolojik Tarım , Hayvancılık ve gıda etiği konularında üyelerini ve toplumu bilgilendirmek, aydınlatmak ve kamuyu ve özel sektörü oluşturmak.
  2. Teknolojik Tarım , Hayvancılık  ve gıda alanındaki kamu ve özel sektör uygulamalarını ve politikaları etik açıdan incelemek ; görüş ve öneriler geliştirme yoluyla ilgili kurumlara yardımcı olmak .
  3. Var olan Uluslararası Teknolojik Tarım ve Hayvancılık  teknolojilerini ülke ekonomisi için  araştırmak , geliştirmek , ivme kazandırmak ve ÖZEL SEKTÖRE katkıda bulunmak
  1. Özel sektör , Kamu kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin oluşturacağı birlik ile teknolojik tarım , hayvancılık ve gıda alanında , işadamlarına ve yatırımcılara ,  ilgili kurullara ve karar süreçlerine katkıda bulunmak, bunları izlemek; ilkeler, normlar, yararlı modeller geliştirmek.
  2. Teknolojik tarım ve hayvancılık eğitim programları içinde yer alması ve gelişmesi için çalışmalar yapmak, ilkelerini saptamak; eğitimin bu ilkelere uygun olarak yürütülebilmesi için gerekli izleme, gözlem, gözetim çalışmalarını gerçekleştirmek; öneri ve uyarılarda bulunmak.
  3. Teknolojik tarım ve hayvancılık ve gıda  lisans eğitimleri içindeki etik eğitim ilkelerini saptamak, uygulamaları izlemek ve değerlendirmeler yapmak.
  4. Uzmanlık sonrası teknolojik tarım , hayvancılık ve gıda alanıyla ilgili sürekli eğitim desteği sağlamak, eğitim programları oluşturmak ve uygulamak, ilkeleri belirlemek.
  5. Teknolojik tarım ve hayvancılık alanında bilimsel çalışma yürüten uzman ve diğer kişilerin mesleki gelişme hedeflerini belirlemek, bu hedefleri gerçekleştirmek için uzmanların örgütlenmesine, aralarındaki işbirliği ve dayanışmanın gelişmesine katkıda bulunmak.
  6. Teknolojik tarım ve hayvancılık alanında bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak,  bu tür çalışmalara bilimsel ve ekonomik destek sağlamak.

10-Yürürlükte olan yasal düzenlemelere aykırı olmamak şartıyla teknolojik tarım ve gıda etiği alanları ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı dernek, vakıf, sendika , kamu ,  benzeri sivil toplum örgütleri ve  özel sektörler ile işbirliği yapmak ve platform oluşturmak , engelliler , yaşlılar , vb. STK lar ile işbirliği yapmak .

      11-Teknolojik Tarım , hayvancılık ve gıda etiğine uygunlukla ilgili sertifikasyon çalışmaları yapmak.

      12-Üyeler arası ve uluslararası haberleşmeyi sağlamak.

       13-Teknolojik Tarım, hayvancılık ve gıda etiği alanını ilgilendiren, uğraş onurunu yaralayıcı davranışlar ve sorumsuzca yapılan yanlışlıklar karşısında ilgili makamları uyarmak, gerekirse olayı topluma duyurmak, kamuoyu oluşturmak, yasal girişimlerde bulunmak.

       14-Amacın gerçekleştirilmesi için kültürel ve tarihi değeri olan her türlü bilgi, belge, doküman, fotoğraf, film, afiş, kitap, güncel, giyim eşyası ve her türlü anı eşyalarının derlenmesi, arşivlenmesi, korunması ve araştırmacıların kullanımına sunulması için çalışmak ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak ve bu değerlerin ileriki kuşaklara aktarılması için müze açmak.

       15-Amacın gerçekleştirmeye yönelik her konuda araştırma ve çalışma yapmak komisyonlar ,bilim danışma kurulları oluşturmak

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol