Silivri Facebook
banner9
banner43

''AK Parti Hükümeti eğitim konusunda iflas etmiştir''

Haber MERKEZİ

CHP İlçe Başkanı Abdullah Yıldırım 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle yazılı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamalarında çarpıcı ifadelerde bulunan Yıldırım, öğretmenlerin sıkıntılarından bahsetti ve CHP’nin eğitimde fırsat eşitliği sağlayacağını söyledi. Saat 12.00’de ilçe binasında gerçekleşen öğretmenler günü kutlamasında Yıldırım, kadın kolları başkanı emekli öğretmen Dilruba Önal’a çiçek verdi. Ardından  kadın kolları öğretmenleri ziyarete gitti.
Abdullah Yıldırım basın açıklaması ise şu şekilde:
“Öğretmenler Günü, temel tercihlerimizi yeniden sorgulamamızı sağladı.
İçkili bir salonunda müzisyenlik yapan öğretmenin haberini gör¬müş müydünüz? Okul çıkışı ek iş yaparak ekmek parası¬nı doğrultmaya çalışırken bir akşam bakmış, gelenler bir yıl önce mezun ettiği öğrencileri...
Utançla eğmiş yüzünü...
Haberi okuduğumda asıl yüzü düşmesi gerekenlerin bizler olduğunu düşünmüştüm.
Onlara, ek iş yapmadan geçimlerini sağlayacak parayı veremediğimiz, gündüzleri tahta başında, geceleri meyhanelerde nöbete diktiğimiz için düşünmesi gereken, utanması gereken o öğretmen değil bizleriz...
Peki niye?
Yokluktan mı?
Hayır! Tercihimizi bu yönde kullandığımız için...
Devlet de bir aile gibidir; geliri, gideri, bütçesi ve öncelikleri vardır. Aybaşında aileler nasıl hesaba oturursa, devlet de her yıl neye ne harcayacağını inceden inceye hesaplar. Nasıl bir ailenin faturaları, onun yaşam tarzı hakkında ipucu verirse, devletin harcama kalemleri de onun ideolojisini ele verir. Kapısının önünde boş içki şişeleri gördüğünüz eve bakışınızla, kitap poşetleri bulduğunuz eve bakışınız farklıdır.
Bütçesinin tamamına yakınını birikmiş borçlarına yatıran Türkiye, kalan parayı nasıl bölüşüyor?
Kestirmeden söyleyelim:
100 lirası varsa her yıl bunun sadece 7–8 lirasını eğitime harcıyor.
Ya başka ülkeler?
Amerika'da 100 Liranın 12'si eğitime gidiyor. Almanya'da 16'sı... Fransa'da 18'i...

Haydi, bize bakalım! Ardı arkası kesilmeyen, zulme dönüşen zamlar da göstermiştir ki, AKP Hükümeti iflas etmiştir. 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre ilköğretim okullarının personel maaş ve ücretleri dışındaki tüm giderleri Özel İdare bütçesinden karşılanması gerekirken elektrik, su, yakıt vb. giderlerin velilere ödettirilmesi bunun en büyük kanıtıdır. Bu iflas bir iddianın ötesindedir ve belgelidir. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 27.10.2008 tarih ve B.08,4.MEM.4.34.00.03.120/107856 sayılı emri ile okul müdürlüklerine gönderilmiştir. Bu yazıda: “ İGDAŞ tarafından ilçenize bağlı ilköğretim okullarına gönderilen doğalgaz faturalarının okullarımızın Okul Aile Birliği Bütçesinden acilen ödenmesi gerekmektedir.” denilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı,  okulların doğalgaz bedellerini ödeyememekte, topu Okul Aile Birliklerine atmaktadır. Bu durum göstermektedir ki, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi iflas etmiştir. Okullarımız, Okul Aile Birliği Bütçelerine muhtaç duruma düşürülmüştür.

Sağlıklı bir toplumun, bedensel, ruhsal, sosyal yönden sağlıklı bireylerden oluştuğu gerçeğinden hareketle, bireylerin tüm yönleriyle sağlıklı olabilmesinin, çocukların çok yönlü gelişimine ve eğitimine önem vermekle mümkün olacağı bilinmelidir. Yatırımların en etkilisinin çocuklar için yapılan yatırım olduğunu bilemeyen AKP’nin korkusudur her yönden sağlıklı yetişmiş bir çocuk. Çünkü o, gelecekte çalışkan, üretici, çok yönlü düşünebilen, bilimsel problem çözme gücü yüksek, etkili iletişim kurabilen kendisi ve çevresiyle barış içinde yaşayabilen, kendisini yetiştirmiş, hak ve sorumluluklarını bilen nitelikli bir vatandaş olacaktır. Bu AKP zihniyetinin işine gelmez.
Ülkemizde uzun vadeli eğitim politikaları bulunmaması nedeniyle eğitim sisteminin belli bir düzeye oturtulamadığı bunun da eğitimde ciddi sorunlara yol açtığı aşikârdır. Öğretmenlerin ekonomik ve sosyal sıkıntıları yanında okullardaki fiziki şartların yetersizliğinin de eğitim sistemini olumsuz yönde etkilediğini görmek için büyütece ihtiyacımız yok.

Elimde bir Sendikamızın 2300 öğretmene uyguladığı bir anketin sonuçları var. Bu temsili kitlenin yanıtlarına bakıldığında ortaya çıkan "günümüzün ortalama öğretmen profili" şu:
Öğretmenlerin %42 si 40 yaşın üstünde
Evlilik oranı yüzde 79
Bir ya da iki çocuklu öğretmen oranı yüzde 60
Bunun yarısı (yüzde 49), 100 metrekareden küçük evlerde kirada oturuyor.
Erkek öğretmen oranı (yüzde 60).
Maaşı ile geçimini sağlayamayıp ek iş yapan öğretmen oranı (yüzde 70).
Yüzde 38’i tatil yapamıyor
Ancak yüzde 10'u tiyatroya gidiyor.
Çoğu boş zamanlarında "gazete ve dergi okuduğunu" söylüyor. Ancak "Hiç kitap alır okur musunuz" sorusunu yanıtlamayanların oranı %39
Yarıya yakını (yüzde 43) öğrenciye yeterince saygı gösterilmedi kanısında; yarısından çoğu da öğrencinin derslere ilgi duymadığına inanıyor % 58
Araştırmanın bence en çarpıcı bulgularından biri "öğretmenlik aşkı" ile ilgili:
Her üç öğretmenden biri fırsatını bulsa öğretmenlikten ayrılacağını söylüyor.
%30'u, "bu maaşa ancak bu kadar çalışılır" diye düşünüyor.

Buna rağmen halk, "en dürüst meslekler listesi"nde milletvekillerini, polisleri, avukatları, gazetecileri sona atarken listenin başına gururla "öğretmenleri yazıyor.
Borç içinde yaşayan öğretmenden dürüstlük bekliyor.
6 Yıllık AKP iktidarı bizlere, mesleğinden soğumuş, öğrencisiyle diyalogu kopmuş, geçim derdine düşmüş ve kendini yetiştirmeyi unutmuş bir öğretmen profili yarattı...


Peki, Ya CHP? Nasıl bakıyor?
Eğitim Sendikalarının ve diğer STKların tespitleri çerçevesinde öncelikle Eğitim Sisteminde köklü reformlar yaratacaktır Cumhuriyet Halk Partisi. Toplumdaki her kesimin düşüncesini, kişiliğini, yeteneklerini özgürce geliştirebilmesini kolaylaştırmayı; Laik Cumhuriyeti, bağımsızlığı, ulusal birliği, özgürlükçü çoğulcu demokrasiyi güçlendirmeyi; Barışı, hoşgörüyü ve toplumsal dayanışmayı geliştirmeyi; çağdaş uygarlığı, evrensel değerleri kucaklamayı hedefleyen bir anlayışa hâkimiz.
Bundan da gurur duyuyoruz.
Bu bağlamda Ulusal kültür bütünlüğü içinde, kültür mozaiğimizin farklı zenginliklerini ayrımsız olarak geliştireceği; ulusal kültürü geliştirirken dünya kültürüne açık ve insanlığın kültürel gelişmesine ve uygarlığın gelişmesine katkı sağlayacak bir CHP iktidarı gelecek.
Cumhuriyet Halk Partisi, eğitimi en temel insan hakları arasında saymaktadır. Eğitim hak, olanak ve özgürlüğünü çocuklarına, gençlerine yeterince sağlamayan toplumların çağdaşlaşabilmesi olanaklı değildir. Sosyal devlet her yaşta, herkese, yeterli, kaliteli ve "parasız eğitim hizmeti" sunmakla yükümlüdür. Bu anlayışla, CHP "eğitimde fırsat eşitliğini" mutlaka sağlayacak, eğitim hakkının önündeki tüm engelleri kaldıracak; eğitim hizmetini, sadece varlıklıların ve seçkinlerin yararlanabileceği bir hak olmaktan çıkaracaktır.
Cumhuriyet Halk Partisi, eğitim sistemimizde köklü bir reform yapacak, araştırmacı, sorgulayıcı ve kendine güveni olan bir nesil yetiştirebilmek için ilke ve yöntemleri yeniden saptayacaktır. Eğitim sistemimiz ile toplumsal, ekonomik ve politik sistemler arasında etkileşim, uyum ve denge sağlanacaktır.
Eğitimi, hayat boyu devam eden kesintisiz bir süreç olarak gören CHP, Kaliteli düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma yapan; teknolojik ve bilimsel gelişmelerin öncülüğü görevini yüklenecektir.
İnsanlığa saygıyı, ülke ve ulusa sevgiyi, toplumla dayanışma ve paylaşma duygusunu öğretmen öğretir. Öğretmenlere sahip çıkılması, öğretmenliğin yeniden saygın ve çekici bir meslek haline getirilmesi ve toplumda hak ettikleri itibarlı konuma kavuşturmaları için yapısal değişiklikler yapılması, CHP’nin öncelikli hedefidir. Bu kapsamda;

  Öğretmenlerin Milli Eğitimin amaçlarını gerçekleştirebilecek ve eğitim programlarını başarı ile uygulayabilecek nitelikte yetiştirilme ve çalıştırılmalarına yönelik ilkeler ve altyapı yeniden düzenlenecektir. Bu amaçla;

   Öğretmen atamaları ve haklarını düzenleyen yeni çerçeve yasa
   Eğitim personelinin atanma, yer değiştirme ve değerlendirme işlemleri yeni yapılanmaya uygun
   olarak düzenlenecek; öğretmenlerin sürekli eğitimi, çalışma, atanma ve özlük hakları  
   konularında tüm ilkeleri kapsayan bir ‘çerçeve yasa’ çıkartılacak,
 
 Öğretmensiz okul ve ders bırakılmayacak : ‘ Sözleşmeli Öğretmenlik’  
  uygulaması kaldırılacak, eğitim sistemimizin ihtiyaç duyduğu sayıda nitelikli öğretmen
  yetiştirilerek, kadroya alınmaları sağlanacak, ülkenin bütününde öğretmensiz okul ve ders 
  bırakılmayacak,

Veli dernekleri aktif hale getirilecek: Eğitim süreci çerçevesinde; Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel yönetim ile okul, çevre, veli, öğretmen ve öğretmen derneklerinin aralarındaki ilişkileri güçlendirmeleri, katılımcı bir anlayışla yetki ve sorumlulukları paylaşmaları sağlanacaktır.

Öğretmen örgütlerinin eğitim sürecine katkı ve katılımı sağlanacak:
Milli Eğitim Bakanlığı’nca eğitim yöntemlerinin uygulanmasında ve geliştirilmesinde, programların hazırlanmasında, eğitim amaçlarının saptanmasında eğitim-öğretim ve yönetimle ilgili çalışmalarda ve uğraşlarda demokratik katılım süreçleri geliştirilerek, öğretmen örgütlerinin de katkılarının sağlanmasına özen gösterilecek,

Öğretmenler geçimlerini temin için ikinci bir iş yapma zorunluluğundan kurtarılacak: Öğretmenlerin, eğitimde idareci kadroların hakları ve ekonomik koşulları iyileştirilecek, onurlu bir yaşam için gerekli özlük hakları eşliğinde, sendikalaşma ve grevli toplu sözleşme hakları sağlanacaktır. Öğretmenlerin eşleriyle aynı yerleşim birimlerinde çalışmaları güvence altına alınacaktır.

Öğretmenlere zorunlu periodik hizmet içi eğitim: Bütün öğretmenlerin her yıl bir ay hizmet içi eğitim görmeleri sağlanacak, bu eğitimin sürdürülmesinde ilgili üniversiteler ile işbirliği yapılacaktır. Yabancı dil bilen öğretmenlerin tatil aylarında ileri ülkelerdeki meslektaşlarıyla bir araya gelmelerini sağlayan ve Batı ülkelerinde uygulanan değişim programlarından yararlanmaları desteklenecektir.”

 

 

 

 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.