Silivri Facebook
banner88

Meclis Mesai Yapacak...
EKİM AYI 3. BİRLEŞİMİ 22 EKİM’DE GERÇEKLEŞECEK
 
Silivri Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nın II. Birleşiminin I. Oturumu’nda görüşülen gündem maddelerinden biri oyçokluğuyla, 3 tanesi de oybirliği ile kabul edilirken; Bütçe ve Stratejik Performans Programı ile ilgili gündem maddelerinin 22 Ekim 2010 Cuma Günü görüşülmesine karar verildi. Silivri Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nın II. Birleşiminin I. Oturumu, 08 Ekim 2010 Cuma Günü saat 14.30’da Silivri Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Görüşülen 6 gündem maddesinden biri oyçokluğuyla, 3 tanesi de oy birliğiyle kabul edilirken; gündemin ilk maddesi olan Bütçe ve 3. Gündem maddesi olan Stratejik Performans Programı, 22 Ekim 2010 Cuma Günü görüşülmek üzere ertelendi.
 -Gündemin 1. Maddesi olan Belediyemiz 2011 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili görüşmeler devam ettiği için, gündem maddesinin 22 Ekim 2010 Cuma Günü görüşülmek üzere ertelenmesine oy birliğiyle karar verildi.
-2. gündem maddesinde görüşülen Acize ücreti yardımının arttırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Komisyonumuz tarafından yapılan inceleme sonucunda 2010 mali yılında 175,00 TL olan acize maaşının 2011 mali yılında 200,00 TL olarak arttırılması oy birliği ile kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür.” Gündem maddesi oy birliğiyle meclisten geçti. -Belediyemiz 2011 Mali Yılı Stratejik Performans Programı ile ilgili görüşmeler devam ettiğinden,
 gündemin 3. Maddesi de 22 Ekim 2010 Cuma Günü görüşülmek üzere oy birliğiyle ertelendi.
 
-Gündemin 4. Maddesi olan Belediyemiz mülkiyetindeki Silivri Ortaköy Mahallesi, 628 ada 3 nolu parselin satışı ile ilgili Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri Belediye Meclisi’nin 04.10.2010 tarihli toplantısında, Plan ve Bütçe- İmar Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Belediyemize ait olan, Ortaköy Mahallesi, 628 ada, 3 nolu parselde bulunan, toplam 3535,50 m2’lik alan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut alanında kalmakta olup, yapılanma şartları Ayrık Nizam, 2 Kat, TAKS: 0.15, kaks: 0.30’dur. Söz konusu, Ortaköy Mahallesi, 628 ada, 3 nolu parselde bulunan, toplam 3535.50 m2’lik taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca, satışından elde edilecek gelirin Belediye Hizmetlerinin yapılmasında kullanılmak üzere satışının yapılması için, karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin görüşülüp karara bağlanması hususu komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüştür.” Gündem maddesi, muhalefet grubunun ret oyuna karşılık oy çokluğuyla meclisten geçti.
 
-5. gündem maddesinde görüşülen Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri Belediye Meclisi’nin 04/10/2010 tarihli 1. Birleşiminin, 1.Oturumunda Hukuk Komisyonuna havale edilen, Silivri Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nce hazırlanan, aşağıda sunulan toplam 19 maddeden ibaret olan, Silivri Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, 5393 Sayılı Kanun’un 18/m maddesi gereğince onaylanması hususu; Komisyonumuzca, oy birliği ile uygun görülmüştür.” Gündem maddesi oy birliğiyle meclisten geçti. - Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazların Türk Kızılayı’na tahsisi ile ilgili Ek Protokol’ün görüşülmesini içeren
 
 
6. Gündem maddesinin İmar ve Hukuk Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri Belediye Meclisi’nin 04.10.2010 tarihli toplantısında, İmar ve Hukuk Komisyonuna havale edilen, Silivri Belediyesinin 14.09.2010 tarih ve 112 sayılı kararı ile; mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Gümüşyaka Mahallesi, 21 Pafta, 11444 nolu parselde kayıtlı (eski 1079 nolu parsel), 26.787,00 m2’lik taşınmaz, P.M.P. Mahallesi, 20 M-IV Pafta, 1077 ada, 5 parseldeki, tapuda 32 nolu bağımsız bölüm, fiiliyatta 112 nolu, 101.15 m2’lik işyeri ve tapuda 33 nolu bağımsız bölüm, fiiliyatta 113 nolu, 38,90 m2’lik işyeri, mülkiyeti Hazineye ait olan, İlçemiz Gümüşyaka Mahallesi 44 pafta, 11637 nolu parselde kayıtlı, toplam 106.233,33 m2’lik taşınmazın 40.000,00 m2’lik kısmının İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığı’nca Türk Kızılayı’na tahsisinden sonra imar planı ve uygulama çalışmaları ile, Türk Kızılay’ı ve Silivri Belediyesi arasında 28.05.2010 tarihinde imzalanan protokol belediye meclisimizin 14/09/2010 tarih 112 sayılı kararı ile oy birliği ile kabul edilmiştir. Söz konusu ana protokolün 5. Maddesinin IV. fıkrası gereğince komisyonumuzca düzenlenen ek protokol Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.” Gündemin 6. ve son maddesi de oy birliğiyle meclisten geçti.
 
Silivri Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nın III. Birleşiminin I. Oturumu, 22 Ekim 2010 Cuma Günü saat 14.30’da Silivri Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol