Silivri Facebook
banner88

Muhalefetten Satışa Ret İmar Planları Kabul...
KASIM AYI MECLİSİ KARARA BAĞLANDI
 
Silivri Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın II. Birleşiminin I. Oturumu’nda görüşülen gündem maddelerinden biri oyçokluğuyla, 5 tanesi de oybirliği ile kabul edildi. Silivri Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın II. Birleşiminin I. Oturumu, 05 Kasım 2010 Cuma Günü saat 14.30’da Silivri Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Görüşülen 6 gündem maddesinden biri oyçokluğuyla, 5 tanesi de oy birliğiyle kabul edildi.
 
-Gündemin 1. Maddesi olan Silivri Gazitepe Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “14.03.2009 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren Silivri İlçesi, Gazi tepe Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 71.3 hektarlık bölümünü kapsayan ve Meri Nazım İmar Planı kararı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanmış “Silivri İlçesi, Gazitepe Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” İmar Komisyonumuzca incelenmiş olup, diğer tüm köylerde ve planlama alanında yapılacak müştemilatların emsale dâhil edilip edilmeyeceğine ilişkin plan notlarının İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde karara bağlanıncaya kadar komisyonumuzda bekletilmesi uygun görülmüştür.” Gündem maddesi oy birliğiyle meclisten geçti.
 
 -2. gündem maddesinde görüşülen Silivri Küçük Kılıçlı Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “14.03.2009 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren Silivri İlçesi, Küçükkılıçlı Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 48.60 hektarlık bölümünü kapsayan ve Meri Nazım İmar Planı kararı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanmış “Silivri İlçesi, Küçükkılıçlı Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” İmar Komisyonumuzca incelenmiş olup, diğer tüm köylerde ve planlama alanında yapılacak müştemilatların emsale dahil edilip edilmeyeceğine ilişkin plan notlarının İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde karara bağlanıncaya kadar komisyonumuzda bekletilmesi uygun görülmüştür.” Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edilerek meclisten geçti.
 
- Silivri ilçesi TEM Bağlantı Yolu doğusu ve batısı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili 3. Gündem maddesinin İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “05.03.2009 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren, Silivri Merkez ve Yakın Çevresi (Tem Otoyolu Güneyi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 576.42 hektarlık bölümünü kapsayan ve Meri Nazım İmar Planı kararı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda hazırlanmış “Silivri İlçesi- Tem Bağlantı Yolunun doğusu ve batısı ile yakın çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” komisyonumuzca uygun görülmüştür.” 3 gündem maddesi de oy birliğiyle meclisten geçti.
 
-Gündemin 4. Maddesi olan Silivri Alibey Mahallesi, 81 Ada, 37 Parselin Plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri İlçesi, eski Alibey Mahallesi, yeni Yeni Mahalle, F20C16A3C - F20C16A3D pafta, 81 ada, 37 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile söz konusu parsel; kısmen Özel Eğitim Tesis Alanı, kısmen Konut Alanı, kısmen Park Alanı ve kısmen Yol Alanı olarak planlanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine göre belirlenen Plan Notlarını içeren Silivri İlçesi, eski Alibey Mahallesi, Yeni Mahalle, F20C16A3C - F20C16A3D pafta, 81 ada, 37 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup; 3194 sayılı kanunun 8/b maddesi ve 5216 sayılı yasanın ilgili maddesi gereğince onaylanması ve onay için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir.” Gündem maddesi oy birliğiyle meclisten geçti.
 
 -5. Gündem maddesinde görüşülen Mülkiyeti belediyemize ait Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 1419 ada 3 nolu parseldeki taşınmazın satışının yapılması ile ilgili İmar ve Plan Bütçe Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri Belediye Meclisi’nin 01.11.2010 tarihli toplantısında, Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Belediyemize ait olan, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 1419 ada, 3 nolu parselde bulunan, toplam 5200,00 m2’lik alan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Üst Merkez Alanı olarak planlanmıştır. Bu alanda İnşaat Emsali 1,50 olup minimum parsel büyüklüğü 5.000,00 m2’dir. Söz konusu, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 1419 ada, 3 nolu parselde bulunan, toplam 5200,00 m2’lik taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca, satışından elde edilecek gelirin Belediye Hizmetlerinin yapılmasında kullanılmak üzere satışının yapılması için, karar alınmak üzere yazı ve eklerinin görüşülüp karara bağlanması hususu komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüştür.” Gündem maddesi, muhalefet grubunun ret oyuna karşılık oy çokluğuyla meclisten geçti.
 
 - Türkiye Halk Bankası A.Ş’nin bankamatik cihazlarının kurulmasına ait yer talebi ile ilgili 6. ve son gündem maddesinin İmar ve Hukuk Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri ilçesi, Yeni Mahalle, Sait Girgin Caddesinde bulunan, Konut Taksi olarak anılan Taksi Durağı ile, yine İlçemiz Alibey Mahallesi Hacı Pervane Caddesinde bulunan, Terminal Taksi olarak anılan Terminal Taksi durağında, Belediyemizce belirlenerek, planda gösterilen yerlere, 1’er adet kabin (ATM) (toplam 2 adet kabin) Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından satın alınıp kurulacaktır. Söz konusu yerlerdeki Bankamatik Cihazlarının (ATM) kullanılması ile ilgili, Türkiye Halk Bankası A.Ş. ile Silivri Belediyesi arasında hazırlanan protokolün, Belediye Meclisimizce görüşülüp karara bağlanması, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca, 5 yıl süre ile yapımı karşılığı kiralanması konusu komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.” 6. Gündem maddesi de oy birliğiyle kabul edilerek, meclisten geçti.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol