Silivri Facebook
banner101

GÜMÜŞYAKA PAZARI MECLİSİ İKİYE BÖLDÜ...

Silivri Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı’nın II. Birleşiminin I. Oturumu’nda görüşülen gündem maddelerinin biri oyçokluğuyla, diğerleri de oy birliğiyle kabul edildi.

Silivri Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı’nın II. Birleşiminin I. Oturumu, 09 Eylül 2011 Cuma Günü saat 14.30’da Silivri Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Görüşülen 8 gündem maddesinin biri oyçokluğuyla, 7 tanesi de oy birliğiyle karara bağlandı.

-Gündemin 1. Maddesi olan Silivri, Beyciler Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar ile ilgili İmar Komisyonu raporunda, yapılan incelemeler sonucunda Beyciler Köyü Uygulama İmar Planına yapılan itirazları uygun görmediği ile ilgili oy birliğiyle karar alındı.

-Akbank T.A.Ş.’ne, bankamatik cihazlarına yer tahsisinin görüşüldüğü 2. Gündem maddesinin İmar ve Hukuk Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri Belediye Meclisi’nin 05.09.2011 tarihli toplantısında, İmar ve Hukuk Komisyonuna havale edilen, AKBANK T.A.Ş’nin ilgi sayılı dilekçeleri gereğince; Bahis konusu yerlerdeki Taksi Durakları ile Bankamatik cihazlarının (ATM) kurulması ile ilgili AKBANK T.A.Ş. ile Silivri Belediyesi arasında hazırlanan Protokolün görüşülüp karara bağlanarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca 6 (altı) yıl süre ile kiralanması hususunda, yazı ve ekleri görüşülmüş ve komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.” 2. Gündem maddesi de oy birliğiyle meclisten geçti.

-3. Gündem maddesinde görüşülen Silivri Gümüşyaka Mahallesi, eski 1091 ada 3 parsel, yeni Çanta Mimarsinan Mahallesi 198 ada 26 nolu parsel içerisinden geçen Enerji Nakil hattı üzerindeki 3 adet direğin mülkiyet ve irtifak hakkının TEDAŞ’a devri ile ilgili İmar ve Hukuk Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri Belediye Meclisi’nin 08.04.2011 tarih ve 45 sayılı kararı ile mülkiyeti Belediyemize ait olan, eski Gümüşyaka Mahallesi 1091 ada 3 parsel, yeni Çanta Mimarsinan Mahallesi 198 ada 26 parsel içerisinden geçen, Enerji Nakil Hattı üzerindeki toplam 3 (üç) adet direğin ( 1 adedi 2 x 3 = 6 m2, 2 adedi 2 x 2 = 4 Toplam: 14 m2 ) deplase edilmesi amacı ile söz konusu Enerji Nakil Hattının taşınmazımız üzerinde bulunduğu sürece, direk yerlerinin mülkiyet devri ile Enerji Nakil Hattının geçtiği güzergâhın emniyet irtifak hakkı BEDAŞ’a verilmiştir. BEDAŞ’ın özelleştirilmesi söz konusudur. Bu yüzden yukarıda bahis konusu edilen yerlerin mülkiyet ve irtifak hakkının BEDAŞ üzerinden kaldırılarak, aynı amaç ve kapsamda kullanılmak üzere TEDAŞ Dağıtım A.Ş.’ye verilmesi konusu görüşülmüş olup, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.” 3. Gündem maddesi de oy birliğiyle meclisten geçti.

-Gündemin 4. Maddesi olan Silivri Alibey Mahallesi, 23-M-IV pafta, 123 ada, 3, 28 ve 29 nolu parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının görüşüldüğü İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri İlçesi, Alibey Mahallesi, 20M-IV pafta, 123 ada, 3, 28 ve 29 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifi ile 123 ada, 3 parsel, kısmen Bitişik Yapı Nizamında, 5 Kat Konut Alanı, kısmen 10x20 m. ebatlarında 5 Kat Konut Alanı ve kısmen Yol Alanı; 123 ada, 28 ve 29 parseller ise, kısmen 10x20 m. ebatlarında 5 Kat Konut Alanı ve kısmen Yol Alanı olarak planlanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifinde yer alan Plan Notları şu şekildedir; 1.Plan onay sınırı Silivri Alibey Mahallesi, 20M-IVb pafta, 3-28 ve 29 parselleri kapsamaktadır.
2.Açıklanmayan hususlarda mer’i plan ve yönetmelik hükümleri geçerlidir şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifi, Komisyonumuzca uygun bulunmamıştır.” Gündemin 4. maddesi de oy birliğiyle meclisten geçti.

- Silivri Tem Bağlantı Yolu doğusu ve batısı ile Yakın Çevresi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının görüşüldüğü 5. Gündem maddesinin İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2011 tarih ve 1694 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemize iadesi neticesinde, Belediyemizce yeniden düzenlenen Silivri İlçesi – Tem Bağlantı Yolu Doğusu ve Batısı ile Yakın Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.” 5. gündem maddesi de oy birliğiyle meclisten geçti.

-6. Gündem maddesinde görüşülen Silivri Gümüşyaka Mahallesi 1274 ada 2 parseldeki Pazar yeri kiracısının talepleri ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Buna göre; kiracımız Safir İnşaat Peyzaj Reklam Org. Yay. İç Dış Tic.Ltd. Şti.nin, pazaryerinin tüm imalat ve yatırım bedeli ile pazaryerinin sözleşme süresi sona ermeden feshedilmesi nedeniyle uğradıkları, kar kaybının ödenmesine ilişkin taleplerinin görüşülerek gerekli kararın alınması hususunda, yazı ve eklerinin daha iyi araştırılması ve incelenmesi amacıyla, Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonunda kalması oyçokluğu ile uygun görülmüştür.” 6. Gündem maddesi muhalefet grubunun red oylarına karşılık, oy çokluğuyla meclisten geçti.

-Gündemin 7. Maddesinde görüşülen Silivri Alipaşa Mahallesi,1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “05.03.2009 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren Silivri Merkez ve Yakın Çevresi (Tem Otoyolu Güneyi), Alipaşa Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 840 hektarlık bölümünü kapsayan ve Meri Nazım İmar Planı kararı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanmış “Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. 7. Gündem maddesi de oy birliğiyle meclisten geçti.

- İlçemiz Değirmenköy Lisesi Okulu mevcut alanının genişletilmesinin görüşüldüğü 8. Gündem maddesinin İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Konu ile ilgili olarak detaylı araştırmaların yapılabilmesi için Silivri İlçesi, Değirmenköy- Fevzipaşa Mahallesi, 334 ada, 1 parselin Kuzey-Doğu yönünde yer alan Yol Alanının, Ortaöğretim Tesisi Alanına dahil edilmesi için verilen önergenin incelenmek üzere Komisyonumuzda bekletilmesi uygun bulunmuştur.” Gündemin 8. Ve son maddesi de oybirliğiyle meclisten geçti.

 

 

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol