Silivri Facebook
banner88

Gümüşyaka Üniversite Alanı Oy Birliğiyle...

ŞUBAT MECLİSİ KARARA BAĞLANDI
Silivri Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı’nın II. Birleşiminin I. Oturumu’nda görüşülen gündem maddelerinin biri oy çokluğu, diğerleri oy birliğiyle kabul edildi.

Silivri Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı’nın II. Birleşiminin I. Oturumu, 11 Şubat 2011 Cuma Günü saat 14.30’da Silivri Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Görüşülen 4 gündem maddesinin biri oy çokluğuyla, 3 tanesi de oy birliğiyle karara bağlandı.

-Gündemin 1. Maddesinde görüşülen 2011 yılı tıbbi atık ücretlerinin tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “İl Mahalli Çevre Kurulunun 29.11.2010 tarih 105 nolu kararı ile tespit edilen ve komisyonumuzca da uygun görülen tıbbi atık bertaraf ücretlerinin alınması komisyonumuzca uygun görülmüştür.” Gündem maddesi oy birliğiyle meclisten geçti.

-2. Gündem maddesinde görüşülen Belediyemiz 2011 yılı tarife ücretlerinde değişiklik ve ek tarife ücretleri yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Teklifte belirtilen Veteriner Hekimliği hizmetleri ile İlçemiz limanı yanında bulunan su sayacından balıkçılarca alınacak su ücretleri, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97.maddesi uyarınca komisyonumuz tarafından oy birliği ile uygun bulunmuştur.” 2. Gündem maddesi de oy birliğiyle meclisten geçti.  

- İlçemiz, Selimpaşa Mahallesi, 41 pafta, 3612 parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının görüşüldüğü 3. Gündem maddesinin İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi,41 Pafta, 3612 nolu parsel ve Park Alanı; 17.08.1995 onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatında kısmen E:0,50 Hmax:12.50m Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, kısmen Akaryakıt İstasyonu ve Kısmen Otopark Alanı olarak planlanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatında; ‘Plan onama sınırı 3612 parsel ve Park Alanıdır. Plan onama sınırı içindeki alan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Akaryakıt İstasyonu ve Park Alanıdır. Yapılaşma Koşulları E:0,50 MAXH:12,50. Plan onama sınırı içinde açıklanmayan konularda İstanbul İmar Yönetmeliği ve Selimpaşa İmar Plan Notları geçerlidir’ şeklindeki 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur.” 3. Gündem maddesi muhalefet grubunun red oylarına karşılık, oy çokluğuyla meclisten geçti.

-Gündemin 4. ve son maddesi olan İlçemiz, Gümüşyaka Mahallesi, 838 ada, 1 parsel, 839 ada, 1 parsel ve 840 ada, 1 parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı’nın görüşüldüğü İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “İstanbul ili, Silivri ilçesi, Gümüşyaka mahallesi 838 ada 1 parsel, 839 ada 1 parsel ve 840 ada 1 parsel nolu taşınmazları kapsayan 76164,99 m2 yüzölçümlü alanın “Üniversite Alanı” olacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı, Komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” Gündemin son maddesi de oy birliğiyle meclisten geçti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol